Avaleht

Hea koostööpartner

Teatame, et OÜ Jaaksoni Linnahooldus (reg kood 11385167) ja AS Eesti Keskkonnateenused (reg kood 10277820) kirjutasid alla ühinemislepingule, milles ühendavaks äriühinguks on AS Eesti Keskkonnateenused. Äriregistris on ühinemiskanne kinnitatud 30.12.2016 ning OÜ Jaaksoni Linnahooldus on registrist kustutatud.

Lähtuvalt eeltoodust palume alates 01.01.2017 osutatud teenuste ja tarnitud kaupade eest esitada arved Eesti Keskkonnateenused AS nimele.

 

Ärinimi:  AS Eesti Keskkonnateenused

Registrikood: 10277820

Juriidiline aadress:  Artelli 15, Tallinn 10621

e-post: info.tho@keskkonnateenused.ee

Arved teenuste ja kaupade eest palume saata e-postiga aadressil arved@ekkt.ee.

 

Ühinemise tulemusena läksid kõik osaühinguga Jaaksoni Linnahooldus sõlmitud lepingud ja nendest tulenevad õigused ja kohustused üle AS-le Eesti Keskkonnateenused.

Oleme veendunud, et teadmiste, kogemuste ja ressursside ühendamine võimaldab senisest paremini pakkuda teede ja tänavate hoolduse ning haljastuse ja heakorra teenuseid ning olla Teile usaldusväärseks partneriks eesmärkide saavutamisel.

Täiendava info saamiseks palume pöörduda:

Urmas Teeorg

Tel 53453105

urmas.teeorg@keskkonnateenused.ee

 

Jätkuvat koostööd soovides

AS Eesti Keskkonnateenused