Ettevõttest

OÜ JAAKSONI LINNAHOOLDUS tegevusaladeks on teehoiutööd, tänavate hooldus ja puhastus, heakorra- ja haljastustööd ning jäätmekäitlus.

Meie töö peamiseks eesmärgiks on tagada linnatranspordile ja kõigile linlastele korrastatud tänavad ning ohutud liiklemistingimused. Hooldustööde tellijateks on peamiselt kohalikud omavalitsused, kuid tarbijateks kõik linnakodanikud: olgu siis tegemist jalakäija, jalgratturi või autojuhiga.

Teehooldustööde kvaliteeti mõjutavad eelkõige tehniline valmisolek ja koolitatud ning motiveeritud töötajad. Ettevõtte järjepideva arengu on taganud kaasaegse tehnika ja tehnoloogia kasutamine ning töötajate koolitus ja pikaajalised kogemused. Plaanipäraselt korraldatud töötajate koolitused annavad kogemusi ja kindlust tegutsemiseks erinevates ilmastikuoludes.

Ettevõttele on väljastatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat Lloyd´s Register Assurance Limited poolt.

OÜ Jaaksoni Linnahooldus on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige. 

Ettevõtte peamiseks lepingupartneriks on Tallinna Linna Kommunaalamet, tihe koostöö on ka paljude linnaosade valitsustega. Lisaks sellele on ettevõtte klientideks paljud haljastus-, kinnisvarahooldus- ja teedeehitusettevõtted.

Lisaks teehoiu- ja heakorratöödele teostame alates 2005. aastast ka haljasalade hooldustöid.