Keskkonna- ja kvaliteedipoliitika

JAAKSONI LINNAHOOLDUS tegevusvaldkond on tänavate puhastus, heakorratööd, haljasalade hooldus ja jäätmekäitlus.

Ettevõtte tegevusega seotud olulisemateks keskkonnamõjudeks on transpordivahendite poolt põhjustatud välisõhu saastamine, puistematerjalide (NaCl) kasutamisega seotud negatiivne mõju ümbritsevale looduskeskkonnale: taimestikule ja pinnaseveele ning jäätmete kogumisega ja transpordiga kaasnev keskkonnamõju.

Ettevõtte tegevuse tulemuseks on puhtad tolmuvabad tänavad, ohutud liiklustingimused ning heakorrastatud haljasalad, mille mõju ümbritsevale elukeskkonnale on positiivne.

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika käsitlusala on tänavate puhastus, haljastus- ja heakorratööd ning jäätmekäitlus. Peamine tegevuspiirkond on Tallinn ja Harjumaa.

OÜ Jaaksoni Linnahooldus kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika lähtub Eesti Vabariigi seadusandlusest ja õigusaktidest ning standardite ISO 9001:2008 (alates 2003 aastast) ja ISO 14001:2004 (alates 2005 aastast) nõuetest.

OÜ Jaaksoni Linnahooldus kvaliteedi- ja keskkonnaalase tegevuse eesmärgiks on pakkuda klientidele ja tarbijatele kvaliteetset ja operatiivset teenust tagamaks puhtad ja ohutud liiklustingimused, vältida ja vähendada keskkonna saastamist, säästa ressursse ning luua töötajatele inimsõbralik tervislik töökeskkond.

OÜ Jaaksoni Linnahooldus kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika määrab teenuste kvaliteedile esitatavad nõuded, ettevõtte keskkonnaalase tegevuse põhisuunad ja põhimõtted ning on aluseks keskkonnaeesmärkide ja ülesannete püstitamisel.

OÜ Jaaksoni Linnahooldus kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika arvestab ja ohjab ettevõtte äririske, sealhulgas tegevusega seotud kvaliteedi- ja keskkonnaalaseid riske.

OÜ Jaaksoni Linnahooldus kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi pidev täiustamine ja parendamine toimub vastavalt standardi nõuetele.