Missioon ja väärtused

Meie missiooniks on luua oma hoolduspiirkonna teedel ja tänavatel sellised tingimused, mis tagavad kõigile liiklejatele sujuva, ohutu ja tolmuvaba liiklemise.
Väärtustame puhast keskkonda, kvaliteetset tööd, jätkuvat arengut ja pühendumist püstitatud eesmärkide saavutamisele.
 
OÜ JAAKSONI LINNAHOOLDUS töötajad väärtustavad oma töös :
 
KVALITEETI - meie töö on professionaalne, milles on ühendatud pikaajaline kogemus, kõrge tehniline tase ja tehnoloogiline kompetentsus ning töötajate pühendumine parima tulemuse saavutamisele;
 
USALDUSVÄÄRSUST - oleme usaldusväärne ja hooliv partner oma klientidele, koostööpartneritele, kaastöötajatele ja ühiskonnale tervikuna;
 
ARENGUT - oleme õppimishimulised ja avatud uutele ideedele, panustame töötajate ametioskuste tõstmisele ning tehnilisele uuenduslikkusele. Efektiivselt toimiv organisatsioon kindlustab jätkusuutliku arengu;
 
KESKKONNAHOIDLIKKUST - töötame puhtalt, hoiame ümbritsevat looduskeskkonda ning kasutame loodusressursse säästlikult.