Tänavate hooldus

Teehoiutööde eesmärgiks on kindlustada võimalikult ohutud liiklustingimused iga ilmastikuga ning hoida teed ja tänavad puhtad ja tolmuvabad.

Teehoiutööd jagunevad suvi- ja talihoolduseks. Suvise hoolduse käigus puhastatakse tänavad, kõnniteed ja parklad prahist ja tolmust, talvise hoolduse puhul puhastatakse tänavad lumest ja jääst ning töödeldakse libedustõrje materjaliga.

Suvine hooldus

Pühkimine

Teepinna puhastamine ja pühkmete kogumine auto või pühkimisseadme kogumiskonteinerisse. Olenevalt puhastatava pinna iseloomust kasutame kahte tüüpi tehnoloogiat: 
- vaakumimuriga pühkimine;
- mehhaaniline pühkimine. 
Tolmu tekke vältimiseks toimub teepinna niisutamine veega. Keskmine seadme töökiirus 3-5 km/h ja tootlikkus kuni 10 000 m2 tunnis.

Pesemine

Teepinna puhastamine tolmust ja liivast surveveejoa abil. Kruusakattega teede kastmine tolmamise vältimiseks. Auto töökiirus pesemisel või kastmisel on 10-15 km/h.

Harjamine

Puhastatavalt alalt liiva või prahi kogumine traktori harjaga. Kasutatakse kohtades, kus liiva ja prahi kogus on suur. Vajadusel puhastatava pinna eelniisutamine tolmamise vältimiseks.

 

Talvine hooldus

Lumetõrje

Lumetõrje käigus eemaldatakse lumi teepinnalt, suure lumesaju või kitsa territooriumi puhul teostatakse lume äravedu, et tagada läbipääs ja ohutu liiklus. Suuremate magistraalteede ja tänavate lumetõrjet teostatakse autosahaga, kõnniteedel kasutatakse sahk-harjaga traktoreid.

Libedustõrje

Libedustõrjet teostatakse puisturseadmega. Puistematerjalina kasutatakse soola (NaCl), liiva ja graniit- või paesõelmeid. Puistematerjali koguse doseerimine ja puistamise ala laiuse valik toimub vastavalt ilmastikuoludele ning tee seisundile.

Käsitsi koristus

Lume käsitsi koristust ja libedustõrjet teostatakse kohtades, kus mehhanismidega juurdepääs puudub, näiteks ülekäigurajad, bussipeatused jms.

Puistematerjalide müük

Müüme libedustõrjel kasutatavaid puistematerjale (sool, graniitkillustik) meie laost või koos kohaletoomisega. Samuti pakume puistematerjalide hoidmiseks plastikkonteinereid.